Αλλαγή μεγέθους
taxisweb

Υπηρεσίες Φιλοξενίας και Τεχνικής Υποστήριξης

Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες φιλοξενίας εφαρμογών αλλά και κρίσιμων δεδομένων πελατών. Η εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητη υποδομή αποτελούμενη από servers και δικτυακά προϊόντα, τα οποία είναι εγκατεστημένα στο data center της εταιρείας Forthnet στη Λεωφόρο Αθηνών Αττικής.

Η εταιρεία Forthnet είναι η μεγαλύτερη Τηλεπικοινωνιακή εταιρεία στον κόσμο με το μεγαλύτερο και πιο ολοκληρωμένο ιδιόκτητο IP Δίκτυο σε Παγκόσμιο επίπεδο. Η συνεργασία της TaxisWeb με την Forthnet εξασφαλίζει την πλήρη διαθεσιμότητα σε 24ωρη βάση των εφαρμογών των πελατών που φιλοξενούνται στον εξοπλισμό της TaxisWeb. Το εξασφαλισμένο Service Level και η ποιότητα παρεχόμενης υπηρεσίας αποτελούν εγγύηση για τον πελάτη.

Επίσης η TaxisWeb διαθέτει και δύο επιπλέον ιδιόκτητα σημεία παρουσίας στο εξωτερικό (Ηνωμένο Βασίλειο, Η.Π.Α.) τα οποία αποτελούν μέρος του όλου δικτύου δεδομένων της εταιρείας. Κατ’ αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η μέγιστη διαθεσιμότητα λειτουργίας του δικτύου.

Παράλληλα τα συστήματα μας παρακολουθούνται από εξειδικευμένο προσωπικό 24 ώρες το 24ωρο παρέχοντας αξιόπιστες και ποιοτικές υπηρεσίες επίβλεψης και παρακολούθησης. Το on– line σύστημα Τεχνικής Υποστήριξης είναι διαθέσιμο 24 ώρες το 24ώρο για τους πελάτες μας με άμεσο χρόνο ανταπόκρισης και επίλυσης του όποιου προβλήματος προκύψει.