Αλλαγή μεγέθους
taxisweb

Προγράμματα Επιδοτήσεων

Οι έμπειροι συνεργάτες της TAXISWEB θα συνεργαστούν με εσάς προκειμένου να μελετήσουν τη σκοπιμότητα ένταξής σας σε κάποιο από τα κατά καιρούς προσφερόμενα προγράμματα επιδότησης όλων των φορέων του δημοσίου, όπως επιδότηση για γυναίκες, επιδότηση για νέους επιχειρηματίες, επιδότηση για ανέργους, επιδότηση για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων επιχειρήσεων κ.τ.λ.

Παρέχεται η σύνταξη και κατάθεση του φακέλου στον αρμόδιο φορέα και κατόπιν έγκρισής του υλοποιείται και παρακολουθείται το έργο.