Πανόρμου 39, Αθήνα 11522

Τηλ: 210 6437610

Fax: 210 6411226

E-mail: [email protected]

amea

Η TAXISWEB δραστηριοποιείται στην παροχή συμβουλετικών υπηρεσιών (τεχνο-οιικονομικών μελετών) και σε παροχή  υπηρεσιών  Πληροφορικής σε επιχειρηματικούς πελάτες, χρησιμοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία.

Customized Web Applications

Η εταιρεία έχει μεγάλη εμπειρία σε υλοποίηση συστημάτων λογισμικού με βάση τις ανάγκες του πελάτη. Η τεχνογνωσία μας, η μεθοδολογία ανάπτυξης, που ακολουθούμε, οι διαδικασίες που εφαρμόζουμε, τα πετυχημένα λειτουργικά έργα μας που έχουν παραδοθεί αποτελούν την καλύτερη απόδειξη για την επιτυχία μελλοντικών έργων που αναλαμβάνουμε.

διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Φιλοξενίας και Τεχνικής Υποστήριξης

Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες φιλοξενίας εφαρμογών αλλά και κρίσιμων δεδομένων πελατών. Η εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητη υποδομή αποτελούμενη από servers και δικτυακά προϊόντα, τα οποία είναι εγκατεστημένα στο data center της εταιρείας Forthnet στο Λεωφόρο Αθηνών Αττικής.

διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα
Επιδοτήσεων

Οι έμπειροι συνεργάτες της TAXISWEB θα συνεργαστούν με εσάς προκειμένου να μελετήσουν τη σκοπιμότητα ένταξής σας σε κάποιο από τα κατά καιρούς προσφερόμενα προγράμματα επιδότησης όλων των φορέων του δημοσίου, όπως επιδότηση για γυναίκες, επιδότηση για νέους επιχειρηματίες, επιδότηση για ανέργους, επιδότηση για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων επιχειρήσεων κ.τ.λ.

διαβάστε περισσότερα