Πανόρμου 39, Αθήνα 11522

Τηλ: 210 6437610

Fax: 210 6411226

E-mail: [email protected]

amea

Γενικά

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου www.esee.gr

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης www.ekt.gr

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών www.eie.gr

Εθνικό Τυπογραφείο www.et.gr

Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων  www.opekepe.gr

Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων - ΕΛΚΕ www.investingreece.gov.gr

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών www.iobe.gr

Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού www.gnto.gov.gr/?langID=1

Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης www.elot.gr

Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου www.hepo.gr

Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης www.hellaskps.gr

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων www.gsis.gr/gsis_site

Intrastat http://https//eurostat.statistics.gr/intrastat/login.aspx

Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE

Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) www.amka.gr

Ελληνική Ένωση Τραπεζών www.hba.gr

Τειρεσίας www.tiresias.gr

Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση ΑΕ www.ktimatologio.gr/Pages/Default.aspx

Συνήγορος του Πολίτη www.synigoros.gr