Πανόρμου 39, Αθήνα 11522

Τηλ: 210 6437610

Fax: 210 6411226

E-mail: [email protected]

amea

Δημόσιοι Οργανισμοί - Ταμεία - Επιμελητήρια

Δημόσιοι Οργανισμοί

Βουλή των Ελλήνων                                                                             www.hellenicparliament.gr

Γενική Γραμματεία Επενδύσεων                                                        www.ggea.gr

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους                                                          http://https//portal.gsis.gr/portal/page/portal/SYNTMIST

Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας                                          http://https//www.grnet.gr/%E2%80%8E

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων                            www.minagric.gr/index.php/el

Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας                              www.mindev.gov.gr/el

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας           www.ypakp.gr

Υπουργείο Εσωτερικών                                                                        www.ypes.gr

Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου                                                         www.yen.gr/wide/home.html

Υπουργείο Οικονομικών                                                                        www.minfin.gr

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής      www.ypeka.gr

Υπουργείο Υγείας                                                                                     www.moh.gov.gr

 

 

Ταμεία

Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ)                                              www.ika.gr

Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ)            www.oaee.gr

Τομείς Μηχανικών & Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ)      www.tsmede.gr

Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ)                             www.etaa.gr

Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ)                                          www.oga.gr

Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ)                                        www.etea.gov.gr/tempsite

Ταμείο Ασφάλισης Νομικών                                                                        www.tnomik.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=1

 

 

Επιμελητήρια

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος                                      www.oe-e.gr

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών                                www.eea.gr

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιώς                             http://eep.gov.gr

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών                                         www.acsmi.gr/gr/index.aspx

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά                                          www.bep.gr

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών             www.acci.gr/acci/Home/tabid/28/language/el-GR/Default.aspx

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς          www.pcci.gr/evep/shared/index.jsp?context=101

Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος                                   www.grhotels.gr/GR/Pages/default.aspx

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος                                               web.tee.gr