Πανόρμου 39, Αθήνα 11522

Τηλ: 210 6437610

Fax: 210 6411226

E-mail: [email protected]

amea

Εταιρεία

Η TAXISWEB ιδρύθηκε με σκοπό την παροχή συμβουλευτικών και λοιπών υπηρεσιών και στόχο την ολοκληρωμένη υποστήριξη τόσο των ιδιωτών πελατών όσο και των σύγχρονων επιχειρήσεων. 

Οι πρόσφατες οικονομικές συγκυρίες έχουν επιφέρει πολλές και συχνές αλλαγές στα φοροτεχνικά και ευρύτερα λογιστικά θέματα των ιδιωτών πελατών, με αποτέλεσμα οι ιδιώτες να έχουν την απόλυτη ανάγκη των προσωπικών, εμπιστευτικών υπηρεσιών μας προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες τους.

Οι διαρκείς αλλαγές  στα λογιστικά και νομικά θέματα που διέπουν το επιχειρηματικό περιβάλλον επιβάλλουν την αξιόπιστη, έμπειρη και ενήμερη παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις.

Η φιλοσοφία μας είναι η πελατοκεντρική εξυπηρέτηση με γνώση, εμπειρία και επαγγελματισμό σε ανταγωνιστικό κόστος.